Sunday, January 30, 2011

Za devetimi gorami

Slovenian folk tales by Anja Štefan.
Illustrated by Zvonko Čoh and Ančka Gošnik Godec, who also handlettered the title.
I designed the book and wrote the mini letters.
Uredila Andrej Ilc in Irena Matko Lukan. Likovno uredil Pavle Učakar.
Izdala založba Mladinska knjiga.
Naslovna ilustracija, nastala pred četrt stoletja, je delo Ančke Gošnik Godec.
Nalepkico Biser je oblikovala Jerneja. :)
Tukaj pa še dogodki povezani s knjigo.

Friday, January 21, 2011

Na zlati obali

A new book by Evald Flisar. I did a cover illustration, thanks to its writer.

Knjiga je izšla v talepi zbirki Nova slovenska knjiga.
Urednica Nela Malečkar. Tehnični urednik Matej Nemec. Oblikovalska zasnova zbirke Radovan Jenko. Izdala založba Mladinska knjiga.