Saturday, June 12, 2010

Evald Flisar: Drame

The Selected Plays of Evald Flisar. I did the cover drawings and designed the covers. :)
Uredila Jana Bauer. Izdajatelja Vodnikova založba in založba Sodobnost International.

Wednesday, June 2, 2010

Janja Rakuš: Hotel Andro.gen

Uredil Zdravko Duša. Oblikovala Sanja Janša. Izdala Cankarjeva založba.