Saturday, June 12, 2010

Evald Flisar: Drame

The Selected Plays of Evald Flisar. I did the cover drawings and designed the covers. :)
Uredila Jana Bauer. Izdajatelja Vodnikova založba in založba Sodobnost International.

1 comment:

matilda said...

Čedno;-) to bo pravi zraz za nekaj tako finega.