Wednesday, August 26, 2009

Kako sem otrokom razložil demokracijo

This wise book is explaining basic terms of democracy (to the youth). I designed the inside as well as outside of it.

Napisal dr. Miro Cerar. Ilustriral Izar Lunaček. Uredil Zdravko Duša. Izdala Cankarjeva založba.

No comments: