Wednesday, November 18, 2009

DSG na BVSS

Gospodinja se je uvrstila na 4. bienale vidnih sporočil Slovenije! Razstava v Narodni galeriji je odprta od 10h do 18h, med torkom in nedeljo, do 29. novembra.

My book cover (Diary of a Serbian Housewife) was shortlisted for 4th Biennial of Slovene Visual Communications.

(Not bad for a housewife!;-)

No comments: