Sunday, September 26, 2010

Štefica Cvek v krempljih življenja

Dubravka Ugresic: Steffie Speck in the Jaws of Life.
Since it is a patchwork novel, I stitched the lettering. :)

Prevedla Višnja Fičor. Uredila Tjaša Koprivec. Izdala Založba Sanje.