Monday, November 8, 2010

Nicholas Dane

Prevedel Jure Potokar. Uredil Zdravko Duša. Oblikovala Sanja Janša. Izdala Cankarjeva založba. Več tukaj.

1 comment:

matilda said...

Zelo roknrol! Doapde!