Thursday, April 6, 2017

Krasni novi svet

Naslovka za letošnje maturitetno branje. 
My cover design for Aldous Huxley's Brave New World.

No comments: